Vídeo: intervenció al congrés de l'Horta sobre comercialització

Intervenció del professor Zein Kallas durant la sessió dedicada a la comercialització en el marc del Primer Congrés de l’Horta de Catalunya, organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya i RuralCat – Generalitat de Catalunya  (Constantí, 25 d’octubre de 2023). 

FACTORS DETERMINANTS D’ADOPCIÓ D’INNOVACIONS AL SECTOR AGRARI

PRIMERA IDEA CLAU

1. De què depèn l'adopció d’innovacions per part dels agricultors?

 • El 70% de la decisió dels agricultors d’adoptar una innovació es deu a factors econòmics: més guanys, accés a nous mercats, reducció de costos i diversificació de la producció. 
 • La resolució de problemes ambientals també és important: reducció de l’ús d’aigua i de fitosanitaris, etc. Pot tractar-se d’una anticipació a unes mesures ambientals cada cop més restrictives.
 • Els aspectes socioculturals tenen una menor importància.
 • L’agricultor vol visualitzar les innovacions aplicades.

Idea clau: la viabilitat econòmica és clau a l’hora de promocionar la innovació en la producció agrícola. 

SEGONA IDEA CLAU

2. Com Responen Els Preus A Agricultors I Consumidors A Canvis Del Mercat?

 • Anàlisi dels preus setmanals percebuts pels agricultors i pagats pels consumidors (Ministerio de Agricultura).

 • Anàlisi dels xocs de preus: Quan el preu al productor puja, el preu al consumidor puja immediatament i intensament.

 • Anàlisi dels xocs de preus: Quan el preu al consumidors puja el preu als productors puja més tard i menys intensament.

Idea clau: els agricultors tenen poc marge de negociació dels preus al mercat.

TERCERA IDEA CLAU

3. Quin interès tenen els Consumidors Pel Producte Local?

 • A partir de l’Analytic Hierarchic Process (AHP) hem preguntat als consumidors les seves preferències a l’hora de comprar. 

 • El 40% de la decisió de compra és econòmica (preu, proximitat de casa). Però el 13% té en compte que el preu sigui just per al productor i un 12% que sigui de producció local.

 • La percepció organolèptica del tomàquet augmenta positivament quan el consumidor té informació que el producte és local.

 • Ara bé, això no es correlaciona habitualment amb els hàbits de compra dels consumidors (pes del preu en la decisió final). 

Idea clau: hi ha una tendència dels consumidors a valorar el producte local però que no es tradueix al mercat.

QUARTA IDEA CLAU

4. Quantificació del malbaratament alimentari a la cadena de valor del tomàquet

 • El 70% del tomàquet (consum en fresc) que es queda al camp és degut a l’excés d’oferta.

 • Algunes de les causes d’aquest excés d’oferta poden ser el requeriments estètics, els preus baixos o la competència dels tomàquets provinents de l’exportació.

 • Catalunya no és autosuficient en la producció de tomàquet.

Idea clau: es perden 25 milions d’euros anuals a Catalunya en tomàquet de consum fresc no collit.