We Have One Goal

LAB4SUPPLY És una associació formada per entitats de diferents àrees que té com a objectiu incorporar solucions innovadores entre els petits agricultors a escala mediterrània.

LAB4SUPPLY està format per 9 partners de 7 països diferents de l’àrea mediterrània (Espanya, França, Itàlia, Grècia, Egipte, Algèria i el Marroc). El Consorci està format pels perfils següents: Pimes amb experiència tecnològica avançada en solucions TIC (HORTA, SMARTEC); especialistes en cadenes de valor agroalimentàries i agroeconomia (CREDA, USMS, ENSA), especialistes en activitats d’acceptació del consumidor (AUA) i tecnòlegs de productes agroalimentaris (INRA-MORROCO, MMU).

Participant NoPI nameOrganisationType of EntityCountry
(Coordinator)Zein KallasCenter for Agro-Food Economics and Development-CREDAUniversitySpain
Partner 2Djamel DjenaneMouloud Mammeri University in Tizi Ouzou -MMUUniversityAlgeria
Partner 3Ahcène Kaci Ecole nationale Supérieure Agronomique d'El Harrach - ENSAUniversityAlgeria
Partner 4Ahmed KhattabSmartec Systems - SMARTECSMEEgypt
Partner 5Andreas DrichoutisAgricultural University of Athens-AUAUniversityGreece
Partner 6Valentina ManstrettaHORTA S.R.L.- HORTASMEItaly
Partner 7Younes Noutfia Institut National de la Recherche Agronomique INRA-MORROCOPublic Research OrganisationMorocco
Partner 8Hassan OuabouchSultan Moulay Slimane University - USMSUniversityMorocco
Partner 9Philippe LeGrusseInternational Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies - Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier CIHEAM-IAMMIntergovernmental organisationFrance

Subscriviu-Vos Ara !

Subscriviu-vos per rebre les últimes notícies i actualitzacions.